วิธีการ ปลด Pop up Blocker เมื่อคลิกบทเรียนแล้วไม่ขึ้น

1. สำหรับ IE (Internet Explorer)

1.jpg

2.jpg

 

2. สำหรับ Google Chrome

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


3. ติดปัญหา Blocker ของ Google toolbar ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

    คลิกรูปกุญแจดังรูป->ตัวเลือก->ระบบจะปรากฏ popup ของ google toolbar
   จากนั้นคลิกเมนูเครื่องมือ โดยให้ เอาเครื่องหมายถูกหน้าตัวป้องกันป๊อปอัป ออก ->แล้วกดบันทึกข้อมูล